Головне меню

joomla

Управління і відділи

joomla

     Споживчий ринок       

      mvs

Пошук

Управління економічного розвитку
Управління економічного розвитку
Monday, 14 January 2013 19:36

Список працівників управління економічного розвитку міської ради

№ з/п

Посада

ПІБ

кабінету

Робочий телефон

1

Начальник управління

Гринь

Олександр Михайлович

209

5-41-01

2

Головний спеціаліст

Атамась

Світлана Іванівна

205

4-04-16

Відділ економіки управління економічного розвитку

1

Начальник відділу

Колеснік

Олена Іллівна

205

4-04-16

2.

Головний спеціаліст

Дрищ

Юрій Васильович

205

4-04-16

Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку

1

Начальник відділу

Мартинюк

Тетяна Борисівна

206

4-01-52

2.

Головний спеціаліст

Полодюк

Світлана Петрівна

206

4-01-52

Управління економічного розвитку виконує наступні функції:

1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

2) виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку міста  та підготовки його програм;

3) бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;

4) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста, та подає їх на розгляд  міському голові і   міській  раді;

5) готує пропозиції міському голові  з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;

6) бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

7) бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

8) сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;

9) бере участь разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Шепетівської міської ради у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

10) проводить в установленому порядку в межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні;

11) забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;

12) виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції, погоджує проекти рішень сесій і виконкому на відповідність вимогам Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

13) формує єдиний реєстр регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету;

14) організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій міста  у виставково-ярмаркових заходах;

15) бере участь у формуванні переліку об'єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

16) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, у тому числі готує та подає  Шепетівській міській раді пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери;

17) аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

18) бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки країни;

19) в межах компетенції бере участь у проведенні аналізу результатів фінансово-господарської діяльності комунальних  підприємств  та підприємств інших форм власності;

20) виконує функції, пов'язані з підвищенням ефективності  використання  нерухомого чи iншого iндивiдуально визначеного майна  комунальної власності територіальної громади міста:

-  формує та підтримує в актуальному стані реєстр комунального майна, яке може бути  передано в оренду;

-  здійснює облік комунального майна, що знаходиться в оренді;

- проводить заходи, пов'язані з підготовкою та проведенням конкурсів на право укладання договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;

21) бере участь у межах компетенції у  процесі підготовки до приватизації майна комунальної власності територіальної громади на виконання рішень органу місцевого самоврядування:

-     формує  за поданням управлінь та відділів виконкому, міської ради пропозиції щодо порядку та умов відчуження комунального майна;

-     відповідно до пропозицій готує  та виносить на розгляд ради проекти місцевих програм приватизації майна комунальної власності;

-     організовує  збір  документації, необхідної для підготовки приватизації об'єктів, включених у місцеву програму приватизації майна комунальної власності;

-     разом з галузевими відділами та управліннями  здійснює контроль за виконанням затверджених програм приватизації майна комунальної власності;

-     розглядає заяви  про приватизацію майна комунальної власності  та організовує підготовку  відповідних рішень;

-     співпрацює при необхідності з іншими органами та спеціалістами для здійснення покладених повноважень з питань приватизації майна комунальної власності;

22). Бере участь в межах компетенції у приватизації державного житлового фонду міської ради:

-  організовує, приймає участь і контролює складання списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних поперів;

-   реєструє списки т а  передає їх в установи Ощадбанку;

-  видає довідки громадянам міста для внесення змін та доповнень у списки громадян, які мають право на одержання житлових чеків;

23) готує міському голові пропозиції з питань розміщення на території міста  нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення незалежно від форм власності;

24) бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення міських і регіональних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

25) готує міському голові пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

26) бере участь у підготовці  пропозицій  щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

27) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції;

28) бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

29) розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

30) сприяє розробленню та виконанню програм інформаційного забезпечення та розвитку інформаційно-аналітичних систем на території міста;

31) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики ;

32) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

33) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд міському голові пропозиції щодо його вдосконалення;

34) розглядає листи, пропозиції, скарги, заяви громадян, підприємств, установ і організацій, сприяє об"єктивному вирішенню  питань, що входять до компетенції управління.;

35) проводить прийом громадян та представників юридичних осіб в межах повноважень управління;

36) планує роботу управління відповідно до регламенту виконавчого комітету Шепетівської міської ради;

37) готує матеріали до сесій міської ради та засідання виконавчого комітету;

38) забезпечує виконання рішень сесій, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови;

39) виконує функції уповноваженого робочого органу Шепетівської міської ради з питань Громадського бюджету міста Шепетівки відповідно до затвердженого Положення про Громадський бюджет міста Шепетівки;

40) виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

 
 

mvs

Оголошення

Оголошення!
Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) повідомляє про початок капітального ремонту даху відділення
 
Оголошення!

Інформація Шепетівської міської ради Шепетівського району Хмельницької області про результати проведення 15грудня 2017  року конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Конкурсна комісія з відбору суб'єктів оціночної діяльності повідомляє,

 
Оголошення!

Адміністрація ЗОШ №1 ім. М.Островського шукає приватного-підприємця (постачальника) для забезпечення організації шкільного харчування дітей в 2018 році. Місце надання послуг безпосередньо у їдальні навчального закладу за адресою м. Шепетівка, вул. Островського, 3 та поставка готових страв на філію ЗОШ №1

 
Оголошення!

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради повідомляє, що відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України, рішення Х сесії міської ради VІІ скликання № 11 від 09.06.2016 р. «Про визнання безхазяйними станцій доочистки води по вул. Старокостянтинівське шосе, 30б та вул. Українська, 67в» 09.08.2016 р. взято на облік безхазяйне нерухоме майно – будівлю станції доочистки води, що розташована за адресою: вул.

 

muzej

prezident

urjad_bn

anons_1

banner_pod

pfukm

baner_ak1

Rada_1

KHM_GUZR

PM145image002

PM145image002

Презентація

міської бібліотеки

для дітей

biblioteka2

stop_korupzia@ukr.net (0382) 65-00-87 електронна адреса та телефон довіри Хмельницької облдержадміністрації з питань незаконних дій службових осіб органів місцевого самоврядування, що порушують Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"