Шепетівська міська рада

старий сайт

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Шепетівська ОДПІ У декларацію з ПДВ внесено зміни

У декларацію з ПДВ внесено зміни

Підпунктом 2 п. 1 наказу Мінфіну України від 25.05.2016 р. № 503, який набрав чинності з 01.07.2016 р. (далі — на­каз № 503), внесено зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Мінфі­ну України від 28.01.2016 р. № 21 (далі — наказ № 21).

Так, у додатку 5 (Д5) до податкової декларації з податку на до­дану вартість (далі — декларація) з табл. 1 виключено рядки «300000000000» та «500000000000», а з табл. 2 - рядок «усьо­го за основною ставкою та ставкою 7%».

У новій редакції викладено примітку до додатка 9 (Д9) до де­кларації, а саме:

«Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) пе­ріодів сукупно. Для новоствореного платника — звітний податко­вий період».

У додатку 10 (Д10) до декларації у рядку 11.1 табл. 2 слово та цифру «таблиці 1» змінено на слово та цифру «таблиці 2», а у рядку 11.1 табл. З слово та цифру «таблиці 1» — на «таблиці З».

Крім того, додатки 2 (Д2) та 3 (Д3) до декларації викладено в новій редакції, якою передбачено спрощення порядку заповнен­ня податкової звітності та розшифровку від'ємного значення різ­ниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом у розрізі постачальників тільки у тій частині такого від'ємного зна­чення, яка задекларована платником податку до бюджетного від­шкодування. Така деталізація здійснюється в табл. 2 «Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (по­даткових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Дер­жавного бюджету України» додатка 3 (Д3) до декларації. Деталі­зація від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом, яка переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, здійснюється лише в частині періодів її виникнення. Такі дані відображаються в додатку 2 (Д2) до декларації.

При заповненні як додатка 2 (Д2), так і табл. 2 додатка З (Д3) до декларації доцільно застосовувати принцип хронології форму­вання від'ємного значення, згідно з яким податкові зобов'язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення — від най­давнішого до найновішого. При цьому у графі 2 табл. 2 додатка З (Д3) до декларації рекомендовано зазначати індивідуальний по­датковий номер контрагента, за рахунок якого виникла сума від'ємного значення, виходячи з хронології її виникнення почина­ючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання де­кларації, та закінчуючи найдавнішим звітним періодом. Тобто спо­чатку доцільно відображати найновішу щодо звітного періоду по­дання декларації суму від'ємного значення ПДВ.

Слід зазначити, що відповідно до п. 2 розділу VIII наказу № 21 подання податкової звітності за формою, що враховує зміни, внесені наказом № 503, вперше має здійснюватися за звітний період — серпень 2016 р. (граничний термін подання — 20.09.2016 р.), IV квартал 2016 р. (граничний термін подан­ня - 10.02.2017 р.).

 

     Споживчий ринок       

      mvs