Шепетівська міська рада

старий сайт

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Організаційний відділ

Організаційний відділ

Начальник відділу: Кішик Людмила Миколаївна

Спеціаліст І категорії: Павлюк Юлія Миколаївна

Спеціаліст І категорії: Горда Людмила Віталіївна

Тел. (03840) 5-41-11 – начальник відділу, кім. 315

Тел. (03840) 4-03-90 — спеціалісти, кім. 408

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Робочі дні: понеділок-п'ятниця
Режим роботи:
понеділок-четверг (8.00 -17.15)
п'ятниця (8.00 - 16.00)
обідня перерва: 12.00 - 13.00


ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний відділ виконавчого комітету Шепетівської міської ради

І. Загальні положення
1.1. Організаційний відділ виконавчого комітету Шепетівської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, яка його утворила, міському голові та керуючому справами виконавчого комітету міської ради.
1.2. Відділ у межах компетенції виконавчого комітету міської ради забезпечує проведення в місті єдиної державної політики у сфері організаційної роботи.
1.3. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами та постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Регламентом міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання відділу
2.1. Організаційне забезпечення роботи міської ради, її виконавчого комітету, постійних та інших комісій міської ради.
2.2. Розроблення і внесення на розгляд міської ради пропозицій про організаційні заходи по підготовці і проведенню на території міста референдумів, виборів, сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними їх повноважень.
2.3. Надання методичної допомоги відділам та управлінням виконавчого комітету міської ради в підготовці рішень міської ради, розпоряджень міського голови.
2.4. Сприяння депутатам міської ради у здійсненні ними депутатських повноважень, надання їм необхідної методичної допомоги.
2.5. Сприяння органам виконавчої влади у розвитку зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації.
2.6. Готує інформаційні матеріали для веб-сайту міста, відстежує інтернет-інформацію про діяльність органів місцевої влади та органів самоврядування на сайті міста з метою висвітлення позицій з конкретних питань віднесених до компетенції відділу.

ІІІ. Організаційний відділ відповідно до покладених на нього
основних завдань здійснює наступні функції

3.1. Забезпечення підготовки рішень і розпоряджень на виконання указів і розпоряджень Президента України, законів, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів з питань, віднесених до компетенції відділу.
3.2. Забезпечення організаційної підготовки сесій міської ради, засідань постійних комісій, попереднього обговорення проектів рішень.
3.3. Підготовка проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу.
3.4. Узагальнення пропозицій депутатів,постійних комісій місько ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчихорганів ради, відділів та управлінь виконавчого комітету міської ради та підготовка на їх основі проектів планів роботи міської ради, складання плану-календаря основних заходів у місті на місяць.
3.5. Узагальнення і внесення на розгляд міського голови, його заступників пропозицій ізауважень, висловлених депутатами на сесіяхміської ради. Підготовка інформації про реалізацію пропозицій, зауважень і звернень депутатів.
3.6. Здійснення контролю за виконанням рішень міської ради.
3.7. Надання практичної та методичної допомоги постійним комісіям міської ради у підготовці і проведенні їх засідань, оформлення протоколів і рекомендацій.
3.8. Реєстрація рекомендацій постійних комісій міської ради, розсилка їх за призначенням, надання допомоги постійним комісіям у здійсненні контролю за їх виконанням.
3.9. Організаційне забезпечення проведення в місті виборів, референдумів у відповідності з чинним законодавством.
3.10. Узагальнення і організація своєчасного розгляду пропозицій, внесених виборцями при проведенні звітів депутатів.
3.11. Організаційне забезпечення проведення навчання депутатів міської ради, проведення та участь у семінарах та нарадах.
3.12. Надання організаційної допомоги депутатами міської ради у проведенні прийому виборців.
3.13. Здійснення розсилки кореспонденції та видачі довідок депутатам.
3.14. Забезпечує подання інформації про основні заходи організаційному відділу апарату облдержадміністрації .
3.15. Розробляє пропозиції відносно розгляду планових питань на засіданнях Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету
3.16. Готує розпорядження міського голови з організаційних питань та преміювання голів квартальних комітетів за здійснення ними громадської роботи.
3.17.Готує тексти привітань міського голови у зв’язку із державними та професійними святами, привітання міського голови для розміщення в місцевих засобах масової інформації, тексти вітальних листівок, пам’ятні адреси підприємствам, організаціям та установам міста.
3.18. Готує разом з управліннями, відділами, секторами виконавчого комітету Шепетівської міської ради, підприємствами, організаціями та установами міста інформацію про виконання делегованих повноважень (за півріччя, річних), паспорт міста, інформаційний матеріал для виступу посадових осіб міськвиконкому .
3.19. Організовує та забезпечує підготовку питань проведення нарад з головами квартальних комітетів оформляє їх протоколи.
3.20. Узагальнює матеріали з питань соціально-економічного розвитку міста до доповідей міського голови.
3.21. Здійснює організаційне забезпечення підготовки і проведення звітно-виборних зборів, конференцій громадських квартальних комітетів згідно до вимог Закону України ,, Про органи самоорганізації населення ”, готує інформаційно – аналітичніматеріали роботи квартальних комітетів.
3.22. Надає організаційно-методичну та іншу допомогу структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради у вирішенні питань, що стосуються організаційного забезпечення проведення заходів у місті.
3.23. Упорядкування документів та підготовка до здачі в архів.
3.24. Розробка і видання Регламенту міської ради інструкцій, необхідних для роботи депутатів міської ради.
3.25. Виконання доручень міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету відповідно до наданих їм повноважень.

ІV. Структура відділу

4.1. Структура відділу та чисельність працівників за пропозицією міського голови затверджується сесією міської ради.
4.2. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування і призначається на посаду та звільняється з посади міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.
На посаду начальника відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту та стаж роботи за фахом, як правило, не менше 3 років.
4.3. Начальник відділу:
- здійснює загальне керівництво відділом, планує його роботу, забезпечує виконання поточних і перспективних планів, організаційних заходів, доручень керівництва, координує діяльність працівників відділу;
- розподіляє обов‘язки між працівниками відділу та складає посадові інструкції працівників;
- організує навчання працівників відділу з питань законодавства, організації управлінської діяльності тощо, знайомить з документами органів вищого рівня;
- аналізує результати роботи працівників відділу і вживає заходів щодо підвищення її ефективності;
- вносить пропозиції міському голові про заохочення працівників відділу або застосування до них заходів дисциплінарної відповідальності;

V. Права, посадові обов‘язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керуючи справами виконавчого комітету.

VІ . Для виконання покладених на нього завдань та функцій відділ має право
6.1. Отримувати від управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ і організацій міста матеріали з питань, що входять до компетенції відділу.
6.2. Залучати в необхідних випадках (за погодженням з керівниками) працівників інших підрозділів виконавчого комітету міської ради, спеціалістів  підприємств, установ, організацій та об’єднан громадян, а також незалежних експертів на договірній основі для розгляду питань що належать до компетенції відділу, підготовки та проведення загальних заходів, які організуються міською радою та виконкомом.
6.3. Брати участь у обговоренні питань, що стосуються організації роботи ради та її виконавчих органів.
6.4. Вносити керівництву ради пропозиції щодо вдосконалення організаційної роботи, направленої на ефективну та якісну підготовку сесій місько ради, заходів, що проводить виконавчий комітет міської ради.
6.5.На належне матеріально-технічне забезпечення відділу.

VІІ. Всю повноту відповідальності за якісне та своєчасне виконання
покладених цим Положенням на відділ завдань та функцій несе начальник відділу.

VІІІ. Відділ при вирішенні питань, які належать до його
компетенції, взаємодіє:
- з управліннями та відділами виконавчого комітету міської ради з питань підготовки документів на розгляд сесії міської ради, а також з депутатським корпусом у проведенні засідань постійних комісій, робочих груп, навчаннях, семінарах;
- з юридичним відділом виконавчого комітету міської ради - з правових питань, пов’язаних з підготовкою документів;
- відділом з питань кадрової та режимно-секретної роботи – з питань підвищення кваліфікації працівників відділу ;
- з місцевими ЗМІ – з питань висвітлення діяльності ради , депутатського корпусу та виконавчого комітету міської ради;
- з відділом культури – з питань проведення загальноміських заходів та свят.

ІХ. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.
9.1. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється міською радою у встановленому законом порядку.


 

     Споживчий ринок       

      mvs