Шепетівська міська рада

старий сайт

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Управління праці та соцзахисту населення

Управління праці та соціального захисту населення

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати, охорони та умов праці, безпечної життєдіяльності та зайнятості населення, соціального обслуговування та соціального захисту населення і у своїй діяльності керується Конституцією України та всіма необхідними законодавчими актами.
В управлінні функціонує «Інформаційний центр». Метою діяльності інформаційного центру є створення умов для забезпечення широкого ознайомлення громадян зі своїми правами на соціальні послуги та соціальну допомогу, інші види соціальної підтримки.
Режим роботи: з 8.00 до 17.30 без обідньої перерви, тел. 5-80-28

Начальник управління — Білас Сергій Григорович, тел. 5-12-87

Відділ грошових виплат та компенсацій
працює за принципом Єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів державних допомог. Призначає відповідно до законодавства допомоги, пов‘язані з охороною материнства і дитинства, а саме допомогу в зв‘язку з вагітністю та пологами, допомогу при народженні дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомогу одиноким матерям, допомогу при усиновленні дитини, допомогу на дітей, які перебувають в прийомних сім’ях, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Також надається державна допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на догляд за інвалідом 1,2 групи чи пристарілим, допомога особам, які здійснюють догляд за громадянами, які за висновками медичних закладів потребують постійного стороннього догляду та призначається субсидія на відшкодування житлово-комунальних послуг. Також здійснюється призначення та виплата компенсацій з Державного бюджету згідно Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин
забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці, охорони та умов праці, безпечної життєдіяльності та зайнятості.
Основними завданнями відділу праці є: забезпечення дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, реалізація заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування, аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері, стану роботи щодо укладання колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях міста. Поряд з цим, здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про соціальний захист населення за охороною праці, забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності, а також якісне проведення атестації робочих місць, координує роботу служби охорони праці підприємств міста та здійснює методичне керівництво цими службами.
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення
проводить реєстрацію пільгових категорій громадян в Єдиному державному автоматизованому реєстрі для реалізації їх права на пільгову оплату комунальних послуг (квартплата, електроенергія, газопостачання, водопостачання, теплопостачання), проїзду в транспорті, оплата та встановлення телефонів. Здійснює компенсацію коштів на придбання твердого палива та скрапленого газу ветеранам війни та особам, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС ( I – II категорія). Проводиться безоплатне поховання померлих (загиблих) громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, інвалідів. 
Сектор обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці
проводить роз‘яснювальну роботу серед населення з питань працевлаштування інвалідів. Займається питаннями
покращення умов проживання ІВВ війни, інвалідів загального захворювання, наданням матеріальної допомоги, обліком інвалідів, які потребують інвалідних візків, ортопедичних засобів та їх видачею; обліком інвалідів які потребують санаторно-курортного лікування та оформленням санаторно-курортних путівок; обліком інвалідів, які потребують пільгового забезпечення автотранспортом. Виплачує грошові компенсації інвалідам за невикористане санаторно-курортне лікування, транспортне обслуговування та бензин. Оформляє документи та надає консультації громадянам щодо встановлення статусу учасника війни.
Відділ бухгалтерського обліку
здійснює облік та перерахування коштів на всі види допомог, субсидій та пільг, проводить компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та тех. обслуговування транспорту, за невикористані санаторно - курортні путівки ветеранам війни, проплачує одноразові грошові допомоги до 9-го травня, складає кошториси та плани асигнувань із загального фонду, бухгалтерську та фінансову звітність.
Відділ державних соціальних інспекторів
здійснює контроль за цільовим використанням коштів і правильністю нарахування та виплати соціальної допомоги, проводить перевірку доходів та майнового стану громадян. Постійно проводяться обстеження матеріально-побутових умов сімей одержувачів соціальних допомог (за його згодою) з метою визначення складу сім`ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування.
Державні соціальні інспектори самостійно або спільно з представниками відділу у справах сім`ї та молоді, службою опіки та піклування проводять вибіркові перевірки цільового використання одноразової допомоги при народженні дитини.
Відділ автоматизованої обробки інформації
проводить:
- наповнення і адміністрування баз даних одержувачів всіх видів соціальних допомог і субсидій, Єдиного державного автоматизованого реєстру, бази даних бухгалтерського обліку з використанням програмних комплексів інформаційно-обчислюваного центру Міністерства праці та власних;
- забезпечення інформаційної безпеки баз та їх моніторинг;
- опрацювання справ по призначенню всіх видів допомог;
- реалізацію схем розміщення довідкової інформації по відділах управління;
- інформаційно-пошукове забезпечення по питанню законодавства України.
Юрисконсульт управління
аналізує практику застосування законодавчих і нормативних актів в управлінні. Контролює стан справ у реалізації правової політики у сфері соціального захисту населення. Представляє інтереси управління в судах, сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних та контролюючих органів.
Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Директор – Рибчинський Віктор Антонович, (т.: 5-82-77)
утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування. До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення соціально-побутової адаптації;
- відділення стаціонарне для постійного або тимчасового проживання;
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.
Відділення соціальної допомоги вдома.
Завідувач відділенням – Хмаріна Клавдія Степанівна , т.: 5-82-77
Відділення виявляє одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, обстежує матеріально-побутові умови їх проживання, визначає потреби в наданні соціальних послуг, а також встановлює зв'язок з підприємствами, установами, організаціями з питань соціального обслуговування підопічних. Соціальні працівники надають послуги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку у придбанні медикаментів, продовольчих, промислових та господарських товарів, виклику лікаря, допомоги у прибиранні приміщення, допомоги у оформленні документів на санаторно-курортне лікування, влаштуванні до стаціонарного відділення, оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інші. У відділенні надаються послуги перукаря, швачки, взуттєвика, нескладні соціально-медичні послуги та займаються організацією дозвілля , провод яться благодійні заходи.
Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання.
Завідувач відділенням – Денисенко Юрій Миколайович, т.: 5-87-62
Стаціонарне відділення забезпечує належні умови для проживання, соціально-побутове обслуговування, надає медичну допомогу громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного стороннього догляду і допомоги. Мешканці стаціонарного відділення забезпечуються відповідно до встановлених норм житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем , столовим посудом; та комунально-побутовим обслуговуванням.
Відділення соціально-побутової адаптації.
Завідувач відділенням – Мануїлов Анатолій Борисович, тел.: 5-60-82
Відділення соціально-побутової адаптації територіального центру утворюється для соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  не менш як 30 громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування. Відділення соціально-побутової адаптації обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, психологічних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах,  ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.
утворюється для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:
- похилого віку;
- інвалідів;
-хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;
-які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.
 

     Споживчий ринок       

      mvs