Шепетівська міська рада

старий сайт

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Відділ ведення Державного реєстра виборців

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Начальник відділу – Колесник Сергій Васильович

Спеціаліст І категорії – Мацола Людмила Михайлівна

Спеціаліст І категорії – Капітонова Наталія Володимирівна

Спеціаліст І категорії – Погорелова Лілія Аркадівна

Адреса: м.Шепетівка, вул.Островського, 4.

Тел.: (03840) 4-11-60

Режим роботи: понеділок – четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця до 16-00,

вихідні: субота-неділяШановні Шепетівчани!

Відділ ведення Державного реєстру виборців запрошує всіх бажаючих перевірити свої персональні данні внесенні до Державного реєстру виборців!

Документи необхідні для здійснення перевірки: паспорт громадянина України.


Положення

Про відділ виконавчого комітету міської ради

ведення Державного реєстру виборців

1. Відділ виконавчого комітету міської ради ведення Державного реєстру виборців (надалі-відділ) відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, який утворюється міською радою і є підзвітним і підонтрольним міській раді та міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – регіональному органу адміністрування Державного реєстру виборців.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ, розпорядження голови обласної державної адміністрації, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також положеннями про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:

3.1. ведення реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території міста, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають за межами України;

3.2. складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. забезпечує ведення реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних реєстру;  внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних реєстру;

4.2. веде облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником реєстру;

4.3. забезпечує у взємодії з Державною службою спецільного зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4.4. установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці до яких належить виборець;

4.5. надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані внесені до Реєстру;

4.6. надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде одляк осіб, яим видана така довідка;

4.7. проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

4.8. здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних реєстру;

4.9. забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

4.10. надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей реєстру;

4.11. розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Державний реєстр виборців”;

4.12. проодить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником реєстру;

4.13. здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ має право одержувати в установленому порядку від виборців, відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього задань.

6. Відділу заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців”.

7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

9. Начальник відділу:

9.1. керує діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і прийнятих ним рішень;

9.2. забезпечує виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців”, організовє і контролює їх вионання;

9.3. розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

9.4. видає розпорядження у випадках та в порядку, визанчених Законом України “Про Державний реєстр виборців” організовує і контролює їх виконання;

9.5. забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

9.6. вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення реєстру;

9.7.  підписує документи, визначені Законом України “Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються печаткою виконавчого комітету міської ради;

9.8. вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України “Про Державний реєстр виборців”

9.9. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положеннямпро відділ.

10. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста.

 


     Споживчий ринок       

      mvs