Шепетівська міська рада

старий сайт

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Управління статистики інформує Соціально-економічне становище м.Шепетівки за січень–вересень 2011 року

Соціально-економічне становище м.Шепетівки за січень–вересень 2011 року

Промисловість. У січні–вересні 2011р. у добувній промисловості м.Шепетівки збільшився випуск гальки, гравію, щебеню і каменю дробленого на 30,8%, порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Зростання випуску продукції спостерігалось на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів: виробництво круп зросло на 43,9%; гороху лущеного полірованого – в 2,1 р.; виробництво висівок та відходів від перероблення культур зернових, інших збільшилось на 26,3%.

Поряд з цим на підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, скоротились обсяги виробництва продукції: зменшилось виробництво вікон, дверей, їх рам та порогів дерев’яних на 16,5%; випуск шпону, листів для фанери клеєної, деревини іншої, уздовж розпиляної, завтовшки 6 мм і менше, дощечок для олівців – на 7,3%; виробництво меблів зменшилось на 52,3%.

У целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності, порівняно з січнем–вереснем 2010р., на 80,3% зменшено друкування книг; на 7,0% зменшено друкування газет, які виходять менше 4-х разів на тиждень.

За період від початку року підприємствами вироблено та відпущено теплової енергії на 52,4 тис. Гкал, що на 28,7% менше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Промисловими підприємствами м.Шепетівки у звітному періоді реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 165,0 млн.грн., що становить 1,7% до загального підсумку по Хмельницькій області. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу у відпускних цінах підприємств становив 3780,4 грн. (за 9 місяців 2010р. 7350,9 грн.). У структурі реалізації найбільша частка припадає на продукцію переробної промисловості (74,8%), з якої 44,3% – на машинобудування, 21,7% – на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

 

Будівництво. Будівельними підприємствами м.Шепетівки за січень–вересень 2011р. виконано робіт власними силами на суму 10481 тис.грн., що в порівнянні з відповідним періодом 2010р. більше на 40,7%.

За січень–червень 2011р. введено в експлуатацію 3 будинки загальною площею 738 м.кв., що на 57,7% менше, ніж за відповідний період минулого року. Все житло введено індивідуальними забудовниками. Серед інших об’єктів за рахунок нового будівництва та реконструкції приміщень введено в експлуатацію торгові підприємства на 126 м.кв. торгової площі та заклади громадського харчування на 38 посадочних місця й інші. Вартість введених в дію за січень–червень 2011р. основних фондів становить 2200 тис.грн.  

 

Капітальні інвестиції. За січень–червень 2011р. у розвиток економіки міста Шепетівки підприємства та організації спрямували 16980 тис.грн. капітальних інвестицій (без ПДВ), з яких 48,8% становили інвестиції в основний капітал.

Обсяг освоєних інвестицій в основний капітал у січні–червні 2011р. складає 8294 тис.грн., що на 27,7% менше обсягу капвкладень за відповідний період попереднього року.

Основним джерелом інвестування в основний капітал були залучені і запозичені кошти, зокрема кредити банків та інші позики, за рахунок яких освоєно 43,2% капіталовкладень. При цьому частка власних коштів підприємств та організацій становила 41,4%, коштів населення, витрачених на будівництво власного житла, – 7%. За рахунок місцевого бюджету освоєно 5,3% інвестицій.

За видами економічної діяльності найбільш значні обсяги інвестицій в основний капітал були спрямовані на розвиток промисловості та сільського господарства, мисливства, лісового господарства – по 31,9% загального обсягу.

У розрахунку на одну особу населення освоєно 190,8 грн. інвестицій в основний капітал (у січні–червні 2010р. – 231,0 грн.).

 

Транспорт. За січень–вересень 2011р. послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) в м.Шепетівці скористалися 4680,6 тис. пасажирів, що на 26,8% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Обсяг виконаного пасажирообороту збільшився на 29,7% і становить 32,4 млн.пас.км.

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. Підприємства та організації міста у І півріччі 2011р. використали 9309.8 тис.куб.м газу природного; 1444.4 т вугілля кам’яного; 1316,2 т дизельного пального; 998,4 щільн.куб.м дров для опалення; 279,4 т бензину моторного.

Порівняно з І півріччям 2010р. зменшилось споживання газу природного на 5,0%, бензину моторного – на 16,2%, вугілля кам’яного – на 22,8%. Разом з тим, більше використано палива дизельного – на 4,0%, дров для опалення – на 27,0%.

На 1 липня 2011 р. у підприємств в залишках нараховувалось 1873,1 т (на 33,5% більше, ніж на 1 липня 2010 р.) вугілля кам’яного, 607,3 щільн.куб.м (в 1,7 р. більше) дров для опалення, 111,6 т (на 8,5% менше) бензину моторного, 50,5 т (в 2,0 р. менше) газойлів (палива дизельного).

 

Споживчий ринок товарів і послуг. За січень–червень 2011р. роздрібний товарооборот підприємств м.Шепетівки, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (з урахуванням міжрайонного обміну) становив 74970,6 тис.грн., що у порівняльних цінах на 25,1% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Роздрібний товарооборот у розрахунку на 1 особу населення у звітному періоді становив 1719,5 грн.

Питома вага роздрібного товарообороту торгової мережі та мережі ресторанного господарства становить відповідно 99,4% та 0,6% у загальному обсязі роздрібного господарства.

За січеньвересень 2011р. підприємства сфери послуг міста для різних споживачів (підприємств, підприємців, населення) реалізували послуг у ринкових цінах, включаючи ПДВ, на 23932,3 тис.грн., що порівняно з січнемвереснем 2010р. більше у 1,6 р. Більше половини обсягу послуг (50,8%) – послуги, надані населенню. У середньому одним жителем міста спожито послуг на 278,2 грн. (у середньому по області – на 366,1 грн.).

 

Оптова торгівля. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі міста Шепетівка за 2 квартал 2011р. становив 231599,5 тис.грн.

У товарній структурі оптового товарообороту переважну частку займають непродовольчі товари (90,5%), найбільш вагомі обсяги з яких припали на продаж зернових культур (68,3%), пестицидів та інших агрохімічних продуктів (15,3%), азотних сполук та добрив (7,2%). Серед продовольчих товарів найбільше реалізовано борошна – на 405,8 тис.грн.  

Частка оптової торгівлі товарами виробництва України становить 99,8% загального обсягу продажу. На 1 липня 2011р. у товарних запасах підприємств оптової торгівлі знаходилось товарів на суму 17508,9 тис.грн, з яких 95,0% – товари непродовольчої групи.

 

Зовнішня торгівля товарами. За даними Держмитслужби України за січень–червень 2011р. підприємства міста здійснювали експортні операції на суму 26193,5 тис.дол.США, питома вага до загальної суми по області 14,0%.

Імпортні операції підприємства здійснювали на суму 2971,5 тис.дол.США, питома вага до загальної суми по області – 1,1%. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне – 23222,0 тис.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту – 8,8.

 

Фінанси. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) підприємств м.Шепетівки (крім банків, малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) за січеньсерпень 2011р. становив 37 млн. 856,8 тис.грн. прибутку (загальна сума прибутку – 52 млн. 875,8 тис.грн., збитку – 15 млн. 19,0 тис.грн.).

За видами економічної діяльності найбільше збиткове сальдо отримали підприємства з виробництва інших харчових продуктів, найбільше прибуткове сальдо – у підприємств машинобудування, ремонту та монтажу машин і устаткування.

Протягом січнясерпня 2011р. збитково працювали 44,0% підприємств від загальної кількості звітуючих. Найбільше таких підприємств у промисловості, торгівлі, на підприємствах транспорту та зв’язку. Порівняно з січнемсерпнем 2010р. частка збиткових підприємств зменшилась на 12,7 в.п., загальна сума збитків збільшилась на 7574,5 тис.грн.

 

Доходи населення. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців) у січнічервні 2011р. становила 10601 осіб. На великих і середніх підприємствах міста було задіяно 4,4% штатних працівників від загальної кількості працівників області.

Номінальна заробітна плата, нарахована в середньому на одного штатного працівника, зайнятого в економіці міста (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців) становила 2057,80 грн. Середня заробітна плата в місті була на 5,6% вищою середньомісячної заробітної плати в Хмельницькій області.

 

Заборгованість із виплати заробітної плати. Сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам м.Шепетівки, порівняно з початком поточного року, зменшилась на 14,6% і на 1 вересня 2011р. становила 4315,6 тис.грн, що дорівнювало 24,4% суми боргу в області.

У структурі загальної суми заборгованості 10,5% боргу припадає на економічно активні підприємства, 89,5% – на підприємства, щодо яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом.

 

Про надання населенню субсидій. У січні–вересні 2011р. міським управлінням праці та соціального захисту населення призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 540 сім’ям на суму 39652 грн. Середній розмір призначених субсидій на одну сім’ю у вересні 2011р. становив 37,5 грн.

Нараховано коштів організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги, в сумі 1923164 грн., перераховано коштів організаціям, що надають цей вид послуг, – 1942886 грн.  

Субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива готівкою призначені 106 сім’ям на суму 78896 грн. Середній розмір призначених субсидій цього виду послуг на одну сім’ю у вересні 2011р. становив 923,0 грн.

Загальна сума заборгованості населення міста з житлово-комунальних платежів (включаючи заборгованість попередніх періодів) станом на 1 жовтня 2011р. становила 11142,2 тис.грн., в т.ч. за централізоване опалення 5163,7 тис.грн. (46,3%), з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2347,0 тис.грн. (21,1%), централізованого водопостачання та водовідведення – 1962,6 тис.грн. (17,6%), газопостачання – 1668,9 тис.грн. (15,0%).

 

Стан ринку праці. Протягом січнявересня 2011р. в Шепетівський міськрайцентр зайнятості звернулись 2210 осіб, що на 12,0% більше, ніж у відповідний період попереднього року, а всього у звітному періоді користувались послугами центру зайнятості 3071 мешканців міста. За сприянням центру зайнятості працевлаштували 1710 незайнятих громадян, або 55,0% від чисельності незайнятого населення, яке перебувало на обліку, відповідно в 2010р. – 1571 або 60,0%.

На 1 жовтня 2011 року в Шепетівському міськрайцентрі зайнятості на обліку перебувало 460 незайнятих трудовою діяльністю громадян міста, з яких 439 осіб – безробітні. Рівень зареєстровано безробіття станом на 1 жовтня 2011 року склав 1,7%.

Число заявлених підприємствами міста вільних робочих місць та вакантних посад на 01.10.11р. становило 11. Навантаження на одне вільне місце – 33 особи.

Протягом січня–вересня 2011р. 1164 особи набули статусу безробітного. Працевлаштували 707 безробітних, або 36,0% від їх чисельності на обліку проти 593 або 39,0% в попередньому році.

За 9 місяців поточного року за направленнями центру зайнятості проходили профнавчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 440 безробітних, або 14,3% від незайнятих громадян на обліку проти 311 або 20,4% в попередньому році. Суттєвим фактором підтримки безробітних в період пошуку роботи є організація оплачуваних громадських робіт. Протягом звітного періоду на громадських роботах працювало 548 безробітних, або 17,8% від загальної чисельності незайнятих громадян на обліку.

На виплату допомоги по безробіттю з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття з початку року витрачено 4184,4 тис.грн, і середній розмір допомоги по безробіттю в вересні 2011р. склав в середньому 924,8 грн.

 

Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2011р. відносно серпня 2011р. становив в Україні 100,1%, відносно грудня 2010р. – 104,2%; в Хмельницькій області – відповідно 100,0% та 103,9%.

 

Демографічна ситуація. На 1 вересня 2011р. чисельність населення міста, за оцінкою, становила 43683 осіб. За січеньсерпень 2011р. в місті народилось 395 осіб, померло 406. За цей період померло 4 дитини віком до 1 року (на рівні відповідного періоду попереднього року). Кількість укладених шлюбів у порівнянні з січнемсерпнем 2010р. зменшилась на 13,4%, розлучень – у 2,8 р. (зареєстровано 207 шлюбів, 44 розлучень (без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку).

Внаслідок міграційних процесів в місті спостерігався міграційний приріст населення на 121 особу.

   Начальник управління статистики

   у Шепетівському районі                                      Л. І. Петросян          

 

     Споживчий ринок       

      mvs